Hyvän Mielen Kotihoito aloittaa Päiväkeskuspalveluiden
tuottamisen Laukaan keskustassa osoitteessa;
Laukaantie 22-24 (Vanha Apteekki).

Päiväkeskus tarjoaa virkistystä ja toimintaa kotona asuville, ikääntyville ihmisille niin, että he voivat
selvitä kotioloissa mahdollisimman kauan.

Päiväkeskuksessa järjestetään virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa ja sosiaalisia
kontakteja ylläpitävää toimintaa.

Palvelukokonaisuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan/omaisten kanssa.

Päiväkeskuksen palveluita mm.
• Asiakkaan hoito ja hoiva
• Hoitajan terveystarkastus
• Osallistua toimintatuokioihin
• Viriketoiminta: jumppaus, pelit, musiikki yms.
• Mahdollinen ulkoilutus
• Lääkärin konsultointi hoitoon liittyvistä asioista
• Peseytyminen ja sauna
• Kahvi- ja ruokailu
• Jalkahoitaja (erikseen sovittava)
• Muistihoitaja (erikseen sovittava)

Omaishoitajan päivävapaan aikainen hoito luotettavasti viihtyisässä ympäristössä

Tarjoamme omaishoitajan vapaan ajaksi hoitoa iäkkäille omaishoidettaville, jotka tarvitsevat
ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Palvelu on mahdollista arkisin klo 8–16 välillä.
Omaishoitajan on mahdollista pitää vapaita Laukaan kunnan myöntämällä omaishoidon vapaan
palvelusetelillä ja tuoda omaishoidettava päiväkeskukseemme sovituksi ajaksi. Myös kiireelliset
avuntarpeet pyrimme toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi omaishoitajan kiireelliset
asioinnit, joihin ei voi ottaa omaishoidettavaa mukaan.

 

 

Kuljetus päiväkeskukseen on mahdollista Laukaan kunnan järjestämillä asiointireiteillä.
Asiointireiteillä palvelu on avointa niille, jotka eivät pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä
esim. terveydellisistä syistä tai alueella ei ole joukkoliikennetarjontaa. Kuljetushinnat noudattavat
kulloinkin voimassa olevaa Matkahuollon kertamaksutaulukkoa.
Lisätietoa:

Asiointi- ja palveluliikenne

 

Halutessaan päiväkeskukseen voi tulla omalla kyydillä tai voimme avustaa kuljetuspalvelun
kartoituksessa tarpeen mukaan.

 

Hoidon sisältö

• Asiakkaan hoito ja hoiva
• Hoitajan terveystarkastus
• Osallistua toimintatuokioihin
• Viriketoiminta: jumppaus, pelit, musiikki yms.
• Mahdollinen ulkoilutus
• Lääkärin konsultointi hoitoon liittyvistä asioista

Lisäpalvelut:
• Peseytyminen ja sauna
• Ateriapalvelu (kahvi + ruoka)