Hyvän mielen kotihoito

Laukaassa lähellä sinua

Kotiin tarjottavat palvelut

Hoiva- ja kotipalvelut

Tuotamme kiireetöntä kotihoitoa ja tuemme kokonaisvaltaisesti asiakasta sekä helpotamme arkea. Pyrimme mahdollistamaan kotona asumisen laadukkaana ja turvallisena. Kotihoidossa huolehdimme henkilökohtaisesta hygieniasta, ravitsemuksesta, voinninseurannasta, lääkäri ja apteekkikäynneistä, pyykki ja vaatehuollosta ja monista muista asioista.

Lue lisää

Kotisairaanhoito

Haavahoidot, laboratorion näytteenotot, verenpainemittaukset, terveyden seuranta, sekä muut kotona suoritettavat sairaanhoitotehtävät hoituvat helposti asiakkaan omassa kodissa.

Lue lisää

Siivous ja kodin kunnassapito

Siivous ja kiinteistönhoidon palvelut auttavat sinua pitämään huolta kodistasi. Autamme auton renkaiden vaihdossa, nurmikonleikkauksesta, polttopuista, esteettömän kulkemisen mahdollistamisesta ja pienistä rakennustöistä lampunvaihtoon. Kodinkoneiden sekä tietoteknisten laitteiden hankinnat, asennukset sekä neuvonta kuuluvat myös palveluihimme.

Lue lisää

Kotihoidolla arki voi jatkua kotona vielä pitkäänkin

Tarjoamme kotihoidon palveluita, jotka auttavat ja helpottavat apua tarvitsevien ihmisten arkea heidän omassa kodissaan. Palvelu on suunnattu niin ikäihmisille, lapsiperheille, omaishoitajille kuin toimintarajoitteisillekin asiakkaille Laukaassa. On avun tarve sitten henkilön tai esimerkiksi kodin apulaitteiden kanssa, me saamme räätälöityä asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden.

Kotihoidolla helpotetaan aina ensisijaisesti asiakkaan arkea, mutta se on myös tärkeää lähimmäisten jaksamiselle. Esim. kotisairaanhoidon kautta terveydenhoitopalveluiden takia tapahtuva matkustaminen vähenee ja arjesta nauttimiseen jää enemmän aikaa. Kotihoidosta vastaa aina sama vastuuhoitaja, joten keskinäinen luottamus ja terveydentilan tuntemus ovat avainasemassa palveluissamme.

Hyvän Mielen Kotihoidon – Toimipisteen palvelut

Olemme avanneet toimipisteemme aivan Laukaan keskustaan osoitteeseen Laukaantie 22-24. Päiväkeskus tarjoaa virkistystä ja toimintaa kotona asuville, ikääntyville ihmisille niin, että he voivat
selvitä kotioloissa mahdollisimman kauan. Päiväkeskuksessa järjestetään virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa ja sosiaalisia kontakteja ylläpitävää toimintaa.

Palvelukokonaisuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan/omaisten kanssa.

Lue lisää

Asiakaslähtöistä ja yksilöllistä palvelua

Arvioimme jokaisen asiakkaamme toimintakykyä ja palvelutarvetta ammattitaitoisesti ja asiakasta kuunnellen. Suunnittelemme ja toteutamme palvelutarpeen mukaisen, yksilöllisen palvelukokonaisuuden yhteistyössä asiakkaan ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Kotona asumiseen pitää olla jokaisella ikäihmisellä mahdollisuus. Tuttujen tavaroiden, arvokkaiden muistojen ja niiden kautta saavutetun turvallisuuden tunteen merkitys on etenkin ikäihmiselle suuri.