Kuntoutus

Kuntoutus, treeni ja terveellinen ruokavalio auttavat jaksamaan

Kuntoutus ja ravintosuunnittelu

Kuntoutus- ja kuntoiluohjeet toteutamme asiantuntevasti. Alla lista palveluista, joista voimme laatia sinun tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden. Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan päivittäisissä askareissa ja toiminnallinen tekeminen hidastaa monien terveydellisten rajoitteiden syntymistä, etenkin iän karttuessa.

  • Kuntoutusohjelmien avustaminen
  • Fysioterapeutin tai lääkärin kuntoutusohjelman avustaminen
  • Kunto-ohjelmat
  • Voimistelun ja venyttelyn ohjaus
  • Kuntoutuksen apuvälineiden kartoitus sekä apuvälinehankinnat
  • Ravinto-ohjaus
  • Ulkoiluapu

Terve ja hyvinvoiva keho pitää myös mielen kirkkaana

Liikunta on yksi tehokkaimmista ja samalla mukavimmista tavoista edistää omaa terveyttä. Hyvin suunnitellut harjoitteet voivat olla erinomainen täsmäase jonkun tietyn rajoitteen tai terveydellisen seikan selättämiseen, mutta sillä voidaan myös vaikuttaa kehon kokonaisvaltaisen toiminnan edistämiseen.

Hyvän terveyskunnon kannalta tärkeitä asioita ovat esimerkiksi matala verenpaine ja veren kolesteroli, ihannepaino, tuki- ja liikuntaelimistön terveys ja nivelten liikkuvuus. Kun keho voi hyvin, niin yleensä hyvinvointi on silloin myös henkistä.

Liikkuvuuden säilyttäminen tai palauttaminen ohjauksen avulla on tehokasta ja opettaa samalla myös kuuntelemaan omaa kehoa paremmin. Nivelten kuntoutus etenkin iän tai loukkaantumisen jälkeen on erittäin tärkeää, jotta voidaan huolehtia myös yleisestä lihaskunnosta tai tarvittaessa myös kestävyyskunnosta. Monet liikunnalliset askareet voidaan suorittaa arjen toiminnan lomassa, eikä kotoa aina tarvitse poistua välttämättä mihinkään. Annamme seikkaperäiset ohjeet harjoitteluun ja kunnon ylläpitämiseen, sekä tarvittaessa avustamme myös oikeanlaisten tekniikoiden suorittamisessa harjoitteen tehon maksimoimiseksi.

Erityisen tärkeää terveysliikunta on iäkkäämmille ihmisille. Sen avulla parannnetaan tasapainoa, vähennetään kaatumistapaturmia, edistetään toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä, sekä vähennetään dementian ja Alzheimerin taudin todennäköisyyttä. Kohtuullisesti kuormittava liikunta tehostaa elimistön puolustusreaktioita ja näyttää estävän virustauteja, esimerkiksi flunssia.

Säännöllisellä liikunnalla on tottakai suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Aktiviteetin puute on monesti yhteydessä huonoon unen laatuun ja päiväaikaiseen väsymykseen. Liikunta parantaa mielialaa ja torjuu masennusta.

Liikunnan ja terveyden kohentamisen apuvälineenä pitää kuitenkin olla myös terveellinen ruokavalio. Oikeanlainen ravinto on vähintään yhtä tärkeää kuin liikunta ja onkin etenkin liikapainon kanssa kamppaileville tehokas apuväline.