Etähoito

Etähoito on kuva- ja äänivälitteistä hoivapalvelua, jossa kotona asuva asiakas ja Hyvän Mielen Kotihoidon hoitaja ja mahdollisesti omainen kohtaavat mobiililaitteen välityksellä. Päätelaite on mahdollista hankkia suoraan yhteistyökumppaniltamme, jolloin yhteydenpito omaisiin on myös mahdollista. Laite on mahdollista saada myös kauttamme, palvelutarpeen ollessa päivittäinen. Autamme laitteiden käyttöä kotihoidon käynnillä. Etähoito on osa kotihoitoa.

Etähoito on aina asiakkaan tarpeista lähtevää ja hoitosuunnitelman mukaista palvelua. Etähoitokäynneillä huolehdimme asiakkaan yleisvoinnin tarkistuksen lisäksi muun muassa päivittäisistä toimista, lääkehoidon onnistumisesta, muistutamme ruokailusta ja monista muista sovittavissa olevista asioista.

Etähoitokäynnit tehdään asiakkaan ja Hyvän Mielen Kotihoidon kanssa etukäteen sovittuna aikana.

Yhteys toteutetaan turvallisen Digihappy sovelluksen kautta.

Lisätietoa palvelusta: www.digihappy.fi

digihappy sivustosta play.google.com

Kysy lisää! Kerromme mielellämme etähoidosta tarkemmin.