Etähoito

Etähoito on kuva- ja äänivälitteistä hoivapalvelua, jossa kotona asuva asiakas ja Hyvän Mielen Kotihoidon hoitaja ja mahdollisesti omainen kohtaavat tietokoneen tai mobiililaitteen välityksellä. Etähoito vaatii asiakkaalta mikrofonilla ja kameralla varustetun laitteen nettiyhteydellä. Autamme laitteiden käyttöä kotihoidon käynnillä. Etähoito on osa kotihoitoa.

Etähoito on aina asiakkaan tarpeista lähtevää ja hoitosuunnitelman mukaista palvelua. Etähoitokäynneillä huolehdimme asiakkaan yleisvoinnin tarkistuksen lisäksi muun muassa päivittäisistä toimista, lääkehoidon onnistumisesta, muistutamme ruokailusta ja monista muista sovittavissa olevista asioista.

Etähoitokäynnit tehdään asiakkaan ja Hyvän Mielen Kotihoidon kanssa etukäteen sovittuna aikana.

Yhteys toteutetaan turvallisen Navisec Health yhteyden avulla.Yhteys on Kelan selvityksen hyväksymä alusta, jossa on tarkasteltu mm. ohjelmiston helppokäyttöisyyttä, tietoturvaa ja yksityisyyden suojaan liittyviä asioita.

Kysy lisää! Kerromme mielellämme etähoidosta tarkemmin.

Kirjaudu palveluun tästä.