Kotisairaanhoito

Mahdollistaa kotona asumisen pidempään.

Kotisairaanhoidolla tuodaan vahvaa ammattitaitoa kotiisi

Ammattitaitoinen kotisairaanhoito takaa sen, että teidän ei tarvitse lähteä kaikkia tarvitsemianne hoitopalveluita hakemaan sairaalasta tai terveyskeskuksesta käsin, vaan voimme hoitaa ne mahdollisimman helposti suoraan luonanne.

Kotonanne toteutettu, kiireetön kotisairaanhoito, takaa myös sen, että kaikki hoitoonne liittyvät asiat ehditään käymään läpi. Sairaanhoidolliset palvelut ja muut arkea avustavat toimet on helposti sovittavissa toiveidenne mukaan.

Kotisairaanhoitomme palvelut:

  • Verenpaine- ja sokerimittaus sekä seuranta
  • Lääkehuolto ja lääkemääräyksien mukainen lääkkeenjako
  • Korvahuuhtelu
  • Haavahoidot ja ompeleiden poistot
  • Laboratorionäytteiden otot
  • Kotiutuspalvelu
  • Terveyden edistäminen
  • Rokotukset

Kotisairaanhoito mahdollistaa kotona asumisen pidempään

Mahdollisimman pitkään kotona asuminen on lähes jokaisen ikäihmisen oma toive. Päivittäinen arki asettaa kuitenkin omat haasteensa iän karttuessa ja pelko omasta tulevaisuudesta on usein luonnollista liikuntakyvyn tai terveyden mahdollisesti heikentyessä. Jotta oman kodin luoma turvallisuuden tunne ja helposti toimivan arjen kautta saatu mielenrauha säilyisivät mahdollisimman pitkään, saatte meiltä sairaanhoitoapua yllämainituissa sairaanhoitopalveluissa. Liikuntakyvyn rajoittumisen asettamat yllättävät haasteet tai muistin huonontuminen eivät ole hoidon saamisen esteenä. Kotisairaanhoito on myös tehokas tapa seurata alkaneen sairauden oireita tai huolehtia säännöllisestä lääkehoidosta.