Kotisairaanhoitopalvelumme Laukaassa

Marianne mittaa verenpainettaKotisairaanhoidon tarkoituksena on turvata vaikeasti sairaiden tai oireilevien  potilaiden kotihoitoa. Säännöllisillä kotikäynneillä turvataan paras mahdollinen oireenmukainen seuranta ja lisäksi voidaan tukea myös potilaan omaisia ja omaisia vaikeassa elämäntilanteessa. Ammattitaitoinen kotisairaanhoito takaa sen, että teidän ei tarvitse lähteä kaikkia tarvitsemianne hoitopalveluita hakemaan sairaalasta tai terveyskeskuksesta käsin, vaan voimme hoitaa ne mahdollisimman helposti suoraan luonanne. Kotonanne toteutettu, kiireetön kotisairaanhoito, takaa myös sen, että kaikki hoitoonne liittyvät asiat ehditään käymään hoitokerralla kunnolla läpi. Sairaanhoidolliset palvelut ja muut arkea avustavat toimet on helposti sovittavissa toiveidenne/tarpeidenne mukaan. Kotisairaanhoitomme kautta saatte mm. seuraavia palveluita:

  • Verenpaine- ja sokerimittaus sekä seuranta
  • Lääkehuolto ja lääkemääräyksien mukainen lääkkeenjako
  • Korvahuuhtelu
  • Haavahoidot ja ompeleiden poistot
  • Laboratorionäytteiden otot
  • Kotiutuspalvelu
  • Terveyden edistäminen

Kotisairaanhoito mahdollistaa kotona asumisen pidempään

Mahdollisimman pitkään kotona asuminen on lähes jokaisen ikäihmisen oma toive. Päivittäinen arki asettaa kuitenkin omat haasteensa iän karttuessa ja pelko omasta tulevaisuudesta on usein luonnollista liikuntakyvyn tai terveyden mahdollisesti heikentyessä. Jotta oman kodin luoma turvallisuuden tunne ja helposti toimivan arjen kautta saatu mielenrauha säilyisivät mahdollisimman pitkään, saatte meiltä sairaanhoitoapua yllämainituissa sairaanhoitopalveluissa. Saavumme kotiinne suorittamaan tarvitsemanne toimenpiteet ja palvelut, jolloin jatkotoimenpiteiden tai tulosten saaminen on huomattavasti helpompaa kuin aiemmin. Tällöin myös liikuntakyvyn rajoittumisen asettamat yllättävät haasteet tai muistin huonontuminen eivät ole hoidon saamisen esteenä. Kotisairaanhoito on myös tehokas tapa seurata alkaneen sairauden oireita tai huolehtia säännöllisestä lääkehoidosta.

Kotona asumiseen pitää olla jokaisella ikäihmisellä mahdollisuus. Tuttujen tavaroiden, arvokkaiden muistojen ja niiden kautta saavutetun turvallisuuden tunteen merkitys on etenkin ikäihmiselle suuri.